Obținerea formei ideale a arcadelor dentare

Prezentul workshop se adresează atât studenților Facultății de Medicină Dentară,  specializările Medicină Dentară și Tehnică Dentară, rezidenților, cât și tinerilor medici interesați să înțeleagă mai bine mecanica prin care se poate obține o normalizare a formei arcadelor dentare.

Workshop-ul va avea două părți : una teoretică și una practică. Partea teoretica va consta într-o scurtă trecere în revistă a patologiilor care determină modificări ale formei arcadei precum și a mijloacelor utilizate pentru corectarea ei, cu explicarea mecanismelor de acțiune a acestora.  Pentru exemplificarea și evidențierea problemelor discutate se vor utiliza cazuri clinice.

Partea practică, de Hands-on, va consta în exerciții de identificare a problemelor existente la nivelul unor arcade dentare si  elaborarea unui plan de tratament ortodontic pentru fiecare caz în parte, utilizând mijloacele descrise în partea teoretică. De asemenea, participanții vor avea posibilitatea de a realiza sub îndrumarea coordonatorilor o serie de arcuri utilizate în ortodonție.