- rezumate

Rolul rezumatului tău este să arăți că vei avea o contribuție valoroasă la acest Congres, este prima descriere a lucrării tale și este cel care va atrage oamenii la prezentarea ta. Rezumatele vor fi evaluate de către comisii speciale formate din cadre universitare pentru fiecare secțiune (preclinic, clinic) pentru a alege cele mai bune lucrări.

Rezumatul trebuie trimis atât în limba română cât și în limba engleză!

Așadar îți oferim câteva direcții pentru un abstract reușit.

1.Titlul ales trebuie să fie în perfectă concordanța cu conținutul rezumatului, reflectând tema cercetării sau studiului realizat.

Pentru conținut recomandăm utilizarea următoarelor subtitluri: Introducere, Materiale și Metode, Rezultate, Concluzii, Cuvinte Cheie.

2. Introducere
Informații care să introducă în tema de cercetare, să fundamenteze subiectul și întrebarea de la care pornește studiul. Pentru cititor trebuie să clarifice motivul pentru care ai pus întrebarea sau care este scopul studiului, care de asemenea trebuie să fie exprimată fie ca atare sub forma de întrebare, fie ca ipoteză. Încearcă să folosești termeni cheie care să reapară în conluzie și să răspunzi la ce ți-ai propus.

3. Materiale și Metode
Enumeră materialele utilizate și metodele aplicate. Descrie abordarea aleasă și designul studiului, care sunt variabilele dependente sau independente, inclusiv ce teste statistice ai folosit.

4. Rezultate
Descrie rezultatele oținute pe baza scopului studiului și a metodelor aplicate.

5. Concluzii
Urmărește aceste 3 apecte: răspuns, discuții, relevanță. Oferă un sumar al rezultatelor cercetării tale și oferă un răspuns întrebării studiului. Pune de asemenea în discuție anumite aspecte dacă sunt importante pentru lucrarea ta, de exemplu: condiții care ar putea influența rezultatele cercetării tale, implicații în cercetare sau clinică, influențe pe alte domenii de cercetare sau alte conexiuni. Este foarte util și important să clarifici relevanța lucrării tale.

6. Cuvinte Cheie
Cele mai importante cuvinte din cadrul lucrării tale cum ar fi subiect, domeniu, metoda și altele.

Cum trebuie trimis rezumatul?
Rezumatul trebuie să fie realizat conform structurii de mai sus, subtitlurile (introducere, materiale și metode, rezultate, etc) trebuie îngroșate (Bold). Formatarea se va face cu fontul Times New Roman de 12. Rezumagtul tău nu trebuie să conțină mai mult de 280 cuvinte, iar redactarea se va face în limba română cu diacritice și în limba engleză (aveți grijă la posibilele greșeli gramaticale). Abrevierile sunt permise dacă la prima utilizare sunt explicate în paranteze. Este obligatoriu să se specifice dacă lucrarea face parte din secțiunea clinic sau pre-clinic.

Autori, coautori, coordonatori
Fiecare lucrare va avea maxim 2 autori, 5 coautori și 1 coordonator.

Autorii – persoanele care s-au implicat în toate etapele de realizare ale unei lucrări științifice: idee, documentare și concepere, realizare efectivă a cercetării sau strângere de date, interpretare date și scrierea lucrării.
Coautorii – sunt cei implicați în mai mică măsură sau în mai puține dintre etapele de derulare ale cercetării.
Coordonatorul – supervizează și coordonează, trebuie menționat centrului universitar din care face parte.

Sesiuni de prezentari orale
Prezentările orale vor avea loc într-o singură sală, iar lucrările vor fi împărțite pe secțiuni: preclinic și clinic. Vor exista suficiente oportunități pentru a pune întrebări, este momentul perfect pentru a interacționa cu ceilalți participanți. Prezentările dureaza 7 minute, apoi sunt alocate cate 3 minute pentru a răspunde la întrebări și vor fi susținute în limba română. Cele mai bune prezentări vor fi premiate.